Algemene Voorwaarden

Bouwbedrijf J. Koster B.V. is aangesloten bij Bouwend Nederland en hanteert de Algemene Voorwaarden voor Aannemingen van het werk (AVA 2013). Deze zijn vastgesteld door Bouwend Nederland d.d. 27 maart 2013 en herzien in december 2014. Van toepassing voor de zakelijke markt en voor nieuwbouw bij particulieren.


De Consumentenvoorwaarden Verbouwingen (COVO 2010) is van toepassing voor particulieren met uitzondering van nieuwbouw.

 

Verwerking Persoonsgegevens

  1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.